menusearch
avatsoft.com

سوابق اجرایی

(16)
(0)
سوابق اجرایی
لیست برخی از پروژه های انجام شده توسط آوات سافت
کارشناسان آکادمی آوات سافت مفتخر اند که همواره مورد اعتماد مراکز صنعتی و تحقیقاتی کشور و همچنین شرکتهای معتبر اروپایی بوده است. از جمله این سوابق می توان به مشاوره برای ارزیابی توربین های گاز کارکرده و تمدید عمر آنها، طراحی، تحلیل و نظارت بر ساخت تست استند توربین گاز و ...  اشاره کرد.
در ادامه در جداول زیر، بخشی از سوابق کارشناسان آوات سافت در زمینه مشاوره و انجام پروژه های صنعتی ذکر شده است.
لیست پروژه ها و مطالب آموزشی آوات سافت را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.
 
ANSYS Workbench
شمارهعنوان پروژه
1استفاده از ابزارهای مختلف نرم افزار جهت تحلیل‌های استاتیکی، حرارتی و کوپل سازه‌ای- حرارتی (پایا و گذرا)، تحلیل‌های دینامیکی گذرا، مودال، کمانش و بهینه‌سازی از جنبه‌های مختلف انواع و اقسام سازه‌ها
2تحلیل برج های خنک کننده نیروگاه حرارتی تحت اثر بارگذاری زلزله
3بهینه سازی وزنی و هندسی سازه برای تحمل تنش و تغییر شکل مشخص
4مدلسازی ترک در روتور توربین گاز و بررسی نحوه رشد آن
5تحلیل و بهینه‌سازی انواع سازه‌های کامپوزیتی (مانند مخازن سوخت) با استفاده از محیط ACP از نرم‌افزار
6مشاوره و آموزش بخش سازه‌ای نرم‌افزار به کارکنان شرکت های معتبر
7تحلیل ترموالاستیک روتور توربین گاز به صورت پایا و گذرا تحت بارهای حرارتی، آیرودینامیکی و گریز از مرکز
8تحلیل استاتیکی، مودال و کمانشی مخازن کامپوزیتی


Autodyn
شمارهعنوان پروژه
1تحلیل برخورد سازه فلزی-کامپوزیتی به سطح آب با استفاده از روش بدون شبکه بندی SPH
2تحلیل برخورد سازه فلزی-کامپوزیتی به سطح آب با استفاده از روش اویلری
3تحلیل (powder burn) slow burning در مجاورت سازه و بررسی تنشهای ایجاد شده در سازه
4بررسی تاثیر انفجار TNT در مجاورت سازه و بررسی تنشهای ایجاد شده در سازه
5تحلیل برخورد قطعه فولادی به صفحه آلومینیومی به روش اویلری و مقایسه با روش لاگرانژی
6تحلیل انفجار در محیط شهری و تاثیر آن بر ساختمان های اطراف محل انفجار روی داده با استفاده از ابزار Remap کردن نتایج تحلیل اولیه


HyperWorks
شمارهعنوان پروژه
1بهینه سازی توپولوژی سازه های مختلف (از جمله بال هواپیما، سازه تونل و ...)
2بهینه‌سازی شکل لایه‌های سازه‌های کامپوزیتی مختلف با استفاده از ابزار بهینه‌سازی Free size Optimization
3بهینه‌سازی ضخامت لایه‌های سازه‌های کامپوزیتی مختلف با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و کمانشی با استفاده از ابزار بهینه‌سازی Size Optimization
4بهینه‌سازی ترتیب چینش لایه‌های سازه‌های کامپوزیتی مختلف با درنظر گرفتن قیود ساختی با استفاده از ابزار بهینه‌سازی Stacking Sequence Optimization
5مشاوره و آموزش تحلیل‌های توپولوژی، بهینه‌سازی شکل، ضخامت و ترتیب چینش لایه‌های سازه کامپوزیتی به کارکنان شرکت های معتبر
 تحلیل سازه های بزرگ صنعتی ازقبیل بوژی لکوموتیو، بدنه و ... و صحت سنجی با نتایج شرکتهای معتبر بین المللی


Abaqus
شمارهعنوان پروژهتوضیحات
1توسعه‌ی کد عددی برای استفاده از داده‌های ضریب انتقال حرارت همرفت به دست آمده از تست‌های تجربی در نرم‌افزار اجزای محدود (سابروتین FILM و UFIELD برای میان‌یابی داده‌های تست تجربی در بعد مکان و زمان)برای یک سازه‌ی مشخص، داده‌های مربوط به دمای منبع گرمایی و ضریب انتقال حرارت سطح، به صورت گسسته و در زمان‌های مشخص در دسترس بود؛ اما در نرم‌افزار آباکوس، امکان وارد کردن این بارگذاری به صورت تابعی از زمان و مکان وجود نداشت. در این پروژه، با توسعه‌ی یک میان‌یاب و استفاده از آن در قالب سابروتین FILM، امکان استفاده از داده‌های آزمایشگاهی در شبیه‌سازی نرم‌افزاری فراهم شد.
2توسعه‌ی کد عددی به منظور پیاده‌سازی یک مدل مشخصه‌ی پلاستیسیته‌ی جدید به صورت وابسته به نرخ بارگذاریدر این پروژه، برای یک ماده‌ی خاص، مدل مشخصه‌ی جدیدی به منظور پیش‌بینی رفتار پلاستیک توسعه داده شد. سپس با استفاده از سابروتین UMAT، این مدل در قالب کد عددی در نرم‌افزار آباکوس پیاده‌سازی شد. در انتها با مقایسه‌ی نتایج آباکوس با نتایج آزمایشگاهی، صحت شبیه‌سازی صورت گرفته توسط آباکوس، مورد تایید قرار گرفت.
3شبیه‌سازی دینامیکی فشرده شدن و باز شدن فنر مکانیکیروند فشرده شدن و باز شدن یک فنر مکانیکی با تعداد دور مشخص، به صورت چرخه‌ای، در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شده است.
4تحلیل مکانیسم سفت شدن و شل شدگی اتصالات پیچ و مهره‌ی یک دستگاه فرز ستونی تحت اثر بارگذاری تناوبیبر اثر اعمال بارگذاری تناوبی، پدیده‌ی کاهش پیش‌بار در اتصالات پیچ و مهره‌ی دستگاه‌های صنعتی مشاهده شده است. در این پروژه، با مدل‌سازی یک دستگاه فرز ستونی در مقیاس واقعی و اعمال بارگذاری تناوبی به آن، روند شل شدن اتصالات مورد مطالعه قرار گرفته است.
5تحلیل هیسترزیس اتصال تقویت شده‌ی تیر و ستونتحلیل هیسترزیس به منظور استخراج میزان جذب انرژی توسط سازه، در بسیاری از کاربردهای ساختمانی انجام می‌پذیرد. در این پروژه، منحنی هیسترزیس برای یک تیر و ستون متصل به هم استخراج شده است.
6تحلیل پل فلزی سه دهنه تحت اثر بار مرده و وزن محمولهمیزان شکم‌دادگی یک پل فلزی بر اثر بارگذاری عملکردی، در این پروژه استخراج شده است.
7تحلیل عمر خستگی پل معلق کابلیبارگذاری محموله‌های عبوری از روی یک پل معلق کابلی دو دهنه، به آن اعمال شده است. با انجام تحلیل خستگی، تعداد سیکل کاری ایمن برای این پل استخراج شده است.
8تحلیل قاب ساختمانی تجهیز شده به میراگر اصطکاکی و ویسکوز، تحت اثر بارگذاری زلزلهبه منظور کاهش اثرات تخریبی زلزله، از میراگرهای اصطکاکی و ویسکوز در قاب‌های ساختمانی استفاده می‌شود. عملکرد یک نوع از این قاب‌ها در این پروژه تحلیل شده است.
9تحلیل تونل بتونی و بتونی تقویت شده با کامپوزیت تحت اثر بارگذاری زلزلهدر این پروژه، عملکرد یک تونل بتونی تقویت شده با کامپوزیت که در داخل یک کوه حفر شده است، به هنگام رخداد زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
10تحلیل هیسترزیس تیر I شکل و قوطی ساختمانیدر این پروژه، منحنی هیسترزیس برای طیف وسیعی از قوطی‌ها و تیرهای متداول ساختمانی استخراج شده است.
11تحلیل کمانش، مودال و خرابی پوسته‌ی تقویت شده‌ی کامپوزیتی توسط چیدمانی از استرینگرهانرم‌افزار آباکوس توانایی منحصر به فردی در مدل‌سازی پوسته‌های تقویت شده دارد. در این پروژه، بار بحرانی کمانش برای یک پوسته‌ی کامپوزیتی تقویت شده با فلز، به ازای چیدمان‌های متفاوت تقویت کننده‌ها استخراج شده است.
12تحلیل دو بعدی سد بتونی به منظور استخراج نیروی عکس‌‌العمل تکیه‌گاهیدر این پروژه یک سد بتونی با استفاده از المان‌های دو بعدی مدل‌سازی شده و پس از وارد کردن شرایط‌ مرزی و بارگذاری بالا دست و پایین دست، نیروی عکس‌العمل تکیه‌گاهی در دو سمت آن استخراج شده است.
13تحلیل قاب ساختمانی Cheveron تحت اثر بارگذاری استاتیکی و چرخه‌ایدر این پروژه، منحنی push over برای قاب‌های ساختمانی Cheveron با خروج از مرکزهای متفاوت، استخراج شده است.
14شبیه‌سازی رشد ترک در صفحات فلزی با استفاده از XFEMبا استفاده از روش المان محدود توسعه یافته، آباکوس امکان مشاهده‌ی روتد رشد ترک‌های سازه‌ای را فراهم آورده است.
15تحلیل اتصالات موجود در اینزرت کامپوزیتی با استفاده از المان‌های چسب (Cohesive element)یکی از روش‌های مدل کردن اتصال چسب در نرم‌افزار آباکوس، استفاده از Cohesive element است. در این پروژه، اتصال بین بخش‌های مختلف سازه‌ی کامپوزیتی، توسط اتصال چسب برقرار شده است.
16شبیه‌سازی برخورد گلوله به صفحه‌ی سرامیکی ساخته شده از مواد هدفمند و تخریب آن با استفاده از built-in UMATبا استفاده از حل‌گر explicit، تخریب یک صفحه‌ی سرامیکی ساخته شده از مواد هدفمند بر اثر برخورد یک گلوله، شبیه سازی شده است. به منظور پیش‌بینی رفتار مکانیکی صفحه، نمی‌توان از معادلات مشخصه‌ی موجود در محیط گرافیکی نرم‌افزار استفاده نمود؛ بلکه باید مدل‌های مشخصه‌ی built-in موجود در آباکوس را فراخوانی نمود.
17تحلیل تلاطم سیال درون مخزندر این پروژه، با اعمال بارگذاری لرزه‌ای به یک مخزن نیمه پر، تلاطم سیال درون آن به صورت قابل رویت، شبیه‌سازی شده است.
18تحلیل اثرات بارگذاری لرزه‌ای بر حرکت آب درون مخزن سد‌های بتونیدر این پروژه پاسخ دینامیکی یک سد بتونی دو قوسی به بارگذاری زلزله، استخراج شده است. به منظور دقت در نتایج، آب موجود در مخزن هم مدل‌سازی شده و اثر برخورد امواج تشکیل شده در پشت سد به هنگام زلزله نیز شبیه‌سازی شده است.
19تحلیل تخلیه آب درون مخزن سددر این پروژه، باز شدن دریچه‌ی سد بتونی و جریان پیدا کردن آب از بالا دست سد به پایین دست آن و در نتیجه کاهش ارتفاع آب پشت سد، شبیه‌سازی شده است.
20تحلیل ساختمان اسکلت بنایی شامل آجر، ملات با سقف چوبی تحت اثر زلزله و حرارتیک اتاق روستایی ساخته شده از آجر، ملات و تیرهای چوبی، در مقیاس واقعی مدل‌سازی شده و پاسخ آن تحت اثر بارگذاری زلزله و حرارت، استخراج شده است.
21شبیه‌سازی تغییر شکل ورق تیتانیومی با رفتار سوپر پلاستیکیکی از رفتارهای مشخصه‌ای خاص مواد، سوپر پلاستیسیته است. در مورد این مواد می‌توان کرنش‌های پلاستیک بسیار بزرگ را مشاهده نمود. آباکوس قابلیت مدل‌سازی این نوع از مواد را فراهم ساخته است.
22کشف عیوب و خرابی در سازه‌ها با استفاده از تحلیل ویولتهدف این پروژه، کشف ترک‌های مویین در تیر‌ها با استفاده از تحلیل پاسخ مشاهده شده در نرم‌افزار آباکوس در نرم‌افزارهای ریاضیاتی هم‌چون متلب است.
23شبیه‌سازی فرآیند جوش اصطکاکی (Inertia Friction Welding)در این پروژه، یکی از روش‌های خاص جوشکاری، شبیه‌سازی شده است. در این روش، یکی از قطعات مورد نظر برای جوش خوردن، با سرعت دورانی زیاد به قطعه دوم تماس داده می‌شود و بر اثر حرارت ایجاد شده در سطح تماس، دو قطعه به هم جوش می‌خورند.
24تحلیل بتون تقویت شده با پوسته‌ی کامپوزیتی تحت اثر انفجار TNT و بررسی تخریب اتصال چسب بین بتون و کامپوزیتدر این پروژه، تخریب یک دیوار بتونی تقویت شده با لایه‌هایی از کامپوزیت، بر اثر انفجار TNT مورد بررسی قرار گرفته است.
25شبیه‌سازی جوانه زنی ترک با استفاده از روش J-integralدر این پروژه، با استفاده از امکانات نرم‌افزار آباکوس در زمینه‌ی مدل‌سازی ترک، جوانه‌زنه ترک در یک قطعه‌ی تحت بارگذاری کششی شبیه‌سازی شده است.
26شبیه‌سازی حرکت قطار بر روی ریلدر این پروژه، ابتدا با استفاده از قابلیت‌های موجود در بخش interaction نرم‌افزار آباکوس، ریل قطار مدل‌سازی شده است
 
linkedinaparatgoogle
مشاوره پروژه ها: 09212767510