menusearch
avatsoft.com

HyperWorks

(8)
(0)
HyperWorks

قابلیت‌های هایپرورک در طراحی و تحلیل سازه‌های کامپوزیتی

نرم‌افزار آلتیر هایپرورک محیط کاملی برای مدل‌سازی و تحلیل مواد کامپوزیتی فراهم می‌کند. مدل‌های کامپوزیتی شامل تعریف کامل لایه‌ها و زوایای آن را می‌توان در محیط هایپرمش و تحلیل‌ها را به‌وسیله آپتی‌اِستراکت برای مسائل سازه‌ای خطی و غیرخطی تحت بارهای استاتیک، دینامیک و حرارتی انجام داد. همچنین نتایج پس‌پردازش شده در محیط هایپرویو قابل مشاهده‌اند. به علاوع می‌توان از این محیط برای استخراج تنش ایجاد شده در هر لایه و مشاهده معیار شکست و شناسایی لایه بحرانی استفاده کرد.
بهینه‌سازی کامپوزیت‌ها با این نرم‌افزار از سه فاز تشکیل شده است؛ فاز اول مربوط به بهینه‌سازی شکل لایه‌ها با استفاده از free-size است. در فاز دوم بهینه‌سازی با مشخص کردن تعداد لایه‌ها برای چیدمان مشخص شده در فاز اول با استفاده از تکنیک size optimization اصلاح می‌شود و در فاز سوم با بهینه‌سازی ترتیب چینش لایه‌ها طراحی کامل می‌شود. این روند بهینه سازی در شکل زیر نشان داده شده است.
سه فاز مختلف بهینه‌سازی با نرم‌افزار HyperWorks

بهینه‌سازی کامپوزیت‌ها فواید بسیاری دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش زمان و هزینه توسعه محصول را با فراهم نمودن طرح‌های با عملکرد بالا در مراحل اولیه روند توسعه محصول
  • کاهش زمان طراحی محصول با کم کردن روند «سعی و خطا»ی تکرر طراحی
  • محاسبه خودکار تعداد لایه‌‌های مورد نیاز برای هر جهت‌گیری الیاف
  • مشخص کردن خودکار ترتیب چینش لایه‌ها

بهینه‌سازی توپولوژی در هایپرورک

بهینه‌سازی توپولوژی یک تکنیک ریاضی است که شکل و توزیع مواد بهینه شده یک سازه با مجموعه‌ای از بارها و قیدها را در فضای مشخص تولید می‌کند. الگوریتم آپتی‌اِستراکت توزیع مواد را برای بهینه کردن هدف تعریف شده توسط کاربر تحت محدودیت‌های مشخص تغییر می‌دهد. به‌عبارت دیگر، تنها مواد اساسی برای سازه، حفظ و استفاده می‌شوند. با استفاده از این ابزار، در مراحل اولیه طراحی، می‌توان روند طراحی را تسهیل کرد. این روند در گذشته امکان‌پذیر نبود چرا که ابزار سودمند و کاربردی برای طراحی و بهینه‌سازی توپولوژی وجود نداشت. بهینه‌سازی توپولوژی نمایش واضحی از مسیرهای بار سازه‌ای ارائه می‌دهد. در شکل زیر نتایج توپولوژی مربوط به استخراج چیدمان داخلی بال هواپیما نشان داده شده است.
استخراج ساختار بال (موقعیت اسپارها و ریب‌ها) با بهینه سازی توپولوژی
هم اکنون سفارش دهید:

سفارش انجام پروژه هایپرورک و هایپرمش
linkedinaparattelegram
مشاوره پروژه ها: 09212767510